Wim Brons

Wim Brons

Wim Brons (1969, Metslawier): Stevig, ondernemend en explorerend. Door brede maatschappelijke belangstelling, enorme ervaring, een grote taalvaardigheid, snelheid, een stevige stem, humor, intelligentie, een feilloos gevoel voor muziek en beeld en een vrij directe benadering gevormd tot allround mediaman en presentator, inzetbaar in een breed spectrum binnen de communicatie. Opereert bestuurlijk, ook in crisissituaties, zakelijk, rustig en met overwicht.

Wim studeerde bedrijfskunde in Groningen, maar maakte van presenteren zijn beroep. Het meest bekend is hij van zijn radio- en tv-werk voor Omrop Fryslân. Verder is hij sinds 1992 eigenaar van PR en Communicatiebureau en is hij gespreksleider en dagvoorzitter. Zijn missie daarbij is het entameren van een levendige uitwisseling van ideeën: met passie en prikkelend wanneer nodig, maar zonder het doel uit het oog te verliezen. En, heel belangrijk: elk uiteindelijk in zijn of haar waarde latend. Het beste moet uit ieder naar boven komen, ook bij hen die zichzelf niet van nature opponeren.

Inhoudelijk sterk in thema’s als duurzaamheid, techniek, werknemerszaken, Friese cultuur, media en tevens (re)organisatie- en bestuurskundige zaken in het algemeen. Alhoewel zelf geen jurist, wel genetisch ‚belast’ door vader en grootvader. En hoe ouder je wordt hoe meer je erachter komt dat je ook dáár wat van meegekregen hebt..

Informatie aanvraag

Prijs:
tot €1000