Joost Eerdmans

Joost Eerdmans

Zijn stevige ondervragingen en directe optredens in vele debatten maakten Joost al snel een beducht ondervrager. Hij kwam met een nieuwe stijl van debatteren en ontving daarvoor in 2005 de Thorbeckeprijs als meeste welsprekende politicus van Nederland.

Joost Eerdmans werd Tweede-Kamerlid en fractiesecretaris voor de LPF en werd woordvoerder aangaande politie, justitie, bestuurlijke vernieuwing en dierenwelzijn.
Eerdmans, wars van conventies en ambtelijk taalgebruik en werd bekend om zijn eigenzinnige initiatieven om als politicus dicht bij de realiteit van het dagelijks leven te blijven.
Voerde daarom met een elektronische enkelband een taakstraf uit, bracht een week door opgesloten in een gevangenis en meer. Maakte dat het parlement akkoord ging met strafverhoging op verboden wapenbezit en dierenmishandeling. En bracht veranderingen teweeg in het tbs-stelsel, misdaadbestrijding, politieke cultuur, het gevangeniswezen en de rechtspraak. Daarnaast focuste hij zich met een kritische blik op de thema’s publieke sector en het ambtenarenrecht.

Joost is op dit moment een veelbesproken columnist die zijn maatschappelijke en politieke standpunten ook na zijn vertrek uit de politiek ook op radio en televisie blijft vertegenwoordigen

Joost Eerdmans spreekt onder andere over de volgende onderwerpen:

Ambtenarij
Actualiteit
Bureaucratie
Gevangeniswezen
Maatschappij
Politiek
Veiligheid

Informatie aanvraag

Prijs op aanvraag