Eric van Veluwen

Eric van Veluwen

Voedsel filosofie en ons wereldbeeld
Wat zijn de belangrijkste kernkwaliteiten van een onderneming? Is dat het product, of de mens die dat product maakt? in onze optiek kan het een niet zonder het andere ; Het is letterlijk een samen-werking die werkt.
De huidige tijdsgeest, waarbij de implementatie van oude waarden en het besef in de nieuwe snelle economie (van hypocriet naar werkelijk oprecht) een KEY issue is, vraagt om met een andere blik te kijken naar de huidige visie

Voedselkwaliteit en menselijke prestaties
Een organisatie moet letterlijk de inhoud voeden, voeden met kennis en voeden in letterlijke zin, op deze manier blijft men presteren, waarderen en blijft een organisatie letterlijk waardevol, vitaal en betrokken.
Van fysieke naar mentale ambities, er komt plaats voor een nieuwe sociale en virtuele interactie, met als resultaat; meer sociale controle en betrokkenheid, minder verzuim en meer kennisdeling door echte contacten

Zijn we de weg kwijt in voedselland?
Mogelijk wel, vele voorbeelden van voedsel gerelateerde ziektes zijn er te noemen, de voedingswaardetabellen van 30 jaar geleden gelden al lang niet meer, maar worden nog gehanteerd door de overheid, met als gevolg, valse of in ieder geval verkeerde en onvolledige informatie over voeding.

Is het tij te keren?
Zeker, door anders naar voeding te kijken, te begrijpen, te eten en aan te passen aan ons dagelijks patroon, we moeten weer leren naar ons DNA te luisteren (de nieuwe authenticiteit)

Gedurende de maand december kook Eric elke dag live in het programma van Frits Spits op Radio2 een gerecht geïnspireerd op een nummer uit de TOP 2000

Informatie aanvraag

Prijs op aanvraag